• اهدای جایزه محتوای برتر به آموزگار پایه پنجم دبستان غیردولتی فرهگ و دانش در سمینار تخصصی دانش افزایی

  • اولین سمینار تخصصی دانش افزایی مدارس هوشمند10شهریور 94

  • برگزاری جلسات اوریگامی تابستان 1394

  • دبستان و پیش دبستان هوشمند پیشرفته پسرانه فرهنگ و دانش از دانش آموزان مستعد و کوشا ثبت نام به عمل می آورد.

  • برگزاری جلسه تشریح دوره های آمادگی تیزهوشان توسط جناب آقای وارسته-تابستان 1394

  • یرگزاری کلاس مشاعره دوره های آمادگی تیزهوشان توسط جناب آقای جانعلی پور-تابستان 1394

  • برگزاری جلسه تشریح مغز گوسفندتابستان 94

  • برگزاری جلسه تشریح قلب