• کلاس مهارتهای زندگی- با موضوع : مهارت خود آگاهی سه شنبه 93/11/07  ساعت 9:00 ( گروه مادران مهر ) و ساعت 4:30 (گروه مادران امید)

  کلاس مهارتهای زندگی- با موضوع : مهارت خود آگاهی سه شنبه 93/11/07 ساعت 9:00 ( گروه مادران مهر ) و ساعت 4:30 (گروه مادران امید)

 • بازدید پیش دبستانیها و کلاس اولیهای فرهنگ و دانش از باغ پرندگان رشت

  بازدید پیش دبستانیها و کلاس اولیهای فرهنگ و دانش از باغ پرندگان رشت

 • خانواده بزرگ فرهنگ و دانش میلاد امام حسن عسگری(ع) بر شما مبارک

  خانواده بزرگ فرهنگ و دانش میلاد امام حسن عسگری(ع) بر شما مبارک

 • جلسه صمیمانه مربی پرورشی سرکار خانم کشور پناه با اعضای شورای دانش آموزی جهت آشنایی هر چه بیشتر با کتاب و فرهنگ کتاب خوانی

  جلسه صمیمانه مربی پرورشی سرکار خانم کشور پناه با اعضای شورای دانش آموزی جهت آشنایی هر چه بیشتر با کتاب و فرهنگ کتاب خوانی

 • برگزاری کارگاه توجیهی ارزشیابی توصیفی با حضور استاد فراست مسئول ارزشیابی توصیفی استان در روز سه شنبه 93/11/7

  برگزاری کارگاه توجیهی ارزشیابی توصیفی با حضور استاد فراست مسئول ارزشیابی توصیفی استان در روز سه شنبه 93/11/7

 • استاد فراست درحال تببین اهداف ارزشیابی توصیفی برای معلمان دبستان غیر دولتی فرهنگ و دانش

  استاد فراست درحال تببین اهداف ارزشیابی توصیفی برای معلمان دبستان غیر دولتی فرهنگ و دانش